12
این نوشتار توسط انی کاظمی در تاریخ 26th آگوست، 2012 و در دسته "تاریخ باستان + دین و آیین زرتشتی + دین و آیین مسیحی" ارسال شده است.

نگارنده :انی کاظمی

در نسكهاي زرتشتي، بشارت آمدن دو پيمغبر بزرگ پس از زرتشت و ايدون بشارت ظهور منجي موعود در آخرالزمان داده شده است.

نخست بايد به اين مهم اشاره كرد كه نام افراد در زبان اقوام گوناگون دچار دگرگوني ميشود.
“ايليا”ي عبرانيان را اعراب به صورت “علي” بكار بردند،
“خنوخ” پيغمبر يوناني-مصري را اعراب “ادريس” ناميدند،
“كوروش” پارسي در متون عربي پس از اسلام “قورش” ناميده شد،
“خشايارشا”ي پارسي را يهويان “اخشورش” ناميدند،
“الكساندر” يوناني (مقدوني) را ايرانيان “اسكندر” ناميدند،
“ماشيا” كه يك نام عبري است، در زبان عربي “مسيح” ناميده شد،
“روزبه” ايراني را اعراب “سلمان فارسي” ناميدند،
و …

طبيعتا براي شروع اين جستار و نامهايي با ريشه سامي كه در متون ايراني باستان جستجو خواهيم كرد، با علم به اين دگرگوني نامها در زبانهاي مختلف پيش خواهيم رفت.

***

در روايات زرتشتي چون زند بهمن يسن*، جاماسپنامه، منظومه زراتشت نامه** و گوشه هايي از نسكهاي ديگر زرتشتي چون يشتهاي كهن و يك آيه از گاتها، از سه شخصيت و سه منجي نام برده ميشود كه پس از زرتشت خواهند آمد، از اين سه شخص بدون شك در اوستاي اصيل و دست نخورده زرتشت كه بر روي دوازده هزار پوست گاو نوشته شده بود و در خزانه شاهي نگهداري ميشد و به دست اسكندر مقدوني گجستك در جريان آتش سوزي پارسه، سوخته شد، نام برده شده بوده است كه بخشهايي از آن در اوستاي نو منعكس شده و در متون پارسي ميانه نيز منعكس گشته است. آن سه منجي به شرح زير است:

1-اولين شخص در زبان اوستايي اخوشيت‌ ارته نام دارد، كه در زبان پهلوي اوشيدر بامي ناميده شد.
2-دومين شخص در زبان اوستايي اخوشيت مانگهه نام دارد، كه در زبان پهلوي اوشيدر ماه ناميده شد.
3-سومين شخص در زبان اوستايي استوت‌ارته نام دارد كه اورا غالبا با لقب سوشيانت*** ميشناسند.

 

1-اولين منجي هوشيدر بامي است. نام او به معناي « نيرو دهنده و روا كننده قانون دين و داد » ميباشد. در روايات آمده است كه او به طور ميانگين بين هزار تا هزار و ششصد سال پس از زرتشت خواهد آمد و پس از ظهور، به مدت ده شبانه روز با اهورامزدا به گفت‌وگو مينشيند (اشاره به دريافت وحي از خداوند) و سپس زمين را از دروغ و دشمني و آز و كين براي مدتي كوتاه پاك خواهد كرد.
زمان زندگاني زرتشت را چه طبق سنت زرتشتيان، سيصد سال پيش از حمله اسكندر گجستك بدانيم و چه بنابر پژوهش‌هاي تازه‌تر او را دوازده قرن پيش از ميلاد بدانيم، فاصله زماني هزار تا هزاروششصد سال پس از او با زمان به دنيا آمدن عيسي مسيح مصادف ميشود.
در عهد عتيق (تورات) ميخوانيم كه مسيح موعود كسي است كه «عدالت را براي قوم بني اسراييل به ارمغان خواهد آورد»، و اين با معني نام اولين منجي زرتشتيان پس از زرتشت يعني، «اوخشيت‌ارته=روا كننده قانونِ‌دين و داد» برابر است.
نكته جالب‌تر اين كه در انجيل متي ميخوانيم:
«در شب تولد عيسي، سه مگوس(=مجوس) شرقي (سه مغ زرتشتي) به اورشليم آمده و گفتند:”كجاست آن موعود و پادشاه يهود، كه ما ستاره اورا در مشرق ديديم و براي ستايش او آمده‌ايم.”»
بنابراين اوشيدربامي، اولين كسي كه زرتشت بشارت آمدن اورا داد، عيسي مسيح (ع) است.

2-دومين منجي هوشيدرماه است. نام او به معناي «پروراننده نماز و نيايش» مي‌باشد. سنت زرتشتيان ميگويد كه با فاصله پانصد تا هزار سال پس از اوشيدربامي ظهور كرده و پس از ظهور، به مدت بيست شبانه روز با اهورامزدا به گفت‌وگو مينشيند (اشاره به دريافت وحي از خداوند) و سپس زمين را از دروغ و دشمني و آز و كين براي مدتي كوتاه پاك خواهد كرد. اين فاصله زماني پانصد تا هزار ساله نيز گوياي فاصله زماني بين عيسي مسيح و رسول‌الله است. همچنين معناي نام اخوشيت مانگهه (=اوشيدرماه) كه «پروراننده دارنده نماز و نيايش» است، با آداب اسلام كه پس از اعتقاد به وحدانيت خداوند، بر نماز و مناجات تاكيد بسيار دارد، همخواني دارد.
بنابراين اوشيدرماه، دومين كسي كه زرتشت بشارت آمدن اورا داد، حضرت محمد (ص) است.

3-اما سومين منجي با نام استوت‌ارته و لقب سوشيانت خوانده ميشود. به مدت سي روز با اهورامزدا به گفت‌وگو مينشيند (اشاره به دريافت وحي از خداوند) و سپس به جنگ با اهريمنان رفته و زمين را براي هميشه از دروغ و دشمني و آز و كين پاك خواهد كرد. تمام رويدادهايي كه در دوره او اتفاق مي‌افتد به طرز شگفت انگيزي با وقايع ظهور مهدي موعود طبق روايتهاي اسلامي مطابقت دارد.

در گام اول با كمك گرشاسپ و ساير شخصيتهاي اسطوره‌اي ايران چون كيخسرو و توس و گيو و يوشت‌فريان و … دهاك (=اژي‌دهاك=ضحاك) را ميكشد. اين واقعه در اسلام به اين شكل بيان ميشود كه حضرت مهدي با كمك شخصيتهاي بزرگي چون عيسي مسيح و سيد خراساني دجال را ميكشد. جنگهايي ديگر رخ ميدهد و در نهايت لشگريان كفر براي هميشه به دست مهدي (=سوشيانت) و سپاهيان او نابود ميشوند. اين وقايع به زعم متون زرتشتي در دوره اي به نام «تن‌پسين يا پسين‌روز» اتفاق مي‌افتد كه در اسلام اين دوره را با نام «دوره آخرالزمان» ميشناسيم.

پس از اين رويدادها مردمان دوره اي را بدون حضور اهريمن و ديوان با آرامش و آسايش زندگي ميكنند، گويي همه مردمان به سان نوجوانان پانزده ساله، با طراوت و نيكو هستند.

سپس «فرشگرد» (در اسلام قيامت) روي ميدهد و همه مردمان دنيا از روي پلي به نام «چينوات» ميگذرند. براي نيكوكاران اين پل چنان گسترش ميابد كه شش ارابه، ميتوانند به راحتي و در كنار هم از آن عبور ميكنند، آن سوي پل «بهشت» است. اما براي بدكاران اين پل چون تار مويي نازك ميشود و آنها از آنجا به درون «دوزخ» افتاده و پادافره گناهان خويش را ميبينند. اين روايت در قرآن به نام «پل صراط» و عبور نيكوكاران و بدكرداران از آن و رسيدن نيكوكاران به «جنت» و افتادن بدكاران به «جهنم» منعكس گشته است.
بنابراين سوشيانت، سومين كسي كه زرتشت بشارت آمدن اورا داد، حضرت مهدي (عج) است.


*) بنابر اعتقاد صادق هدايت و جمعي از مورخان و اوستا شناسان، نسك ارزشمند زندبهمن‌يسن ابتدا از روي بخشهايي از اوستاي اصلي كه امروز مفقود گشته نوشته شده بود و در سالهاي بعد، هر كاتب در آن دست برده و چيزهايي را افزوده است.

**) نويسنده اين منظومه، كه در سده هاي آغازين هجري و پس از افتادن كشور به دست تازيان نوشته شده است، به روايتي موبدي زرتشتي با نام زرتشت ابن بهرام ابن پژدو ، و بنا بر روايتي ديگر شاعري گمنام به نام كيكاووس رازي ابن كيخسرو از اهالي ري بوده است.

***) به معناي سود رسان و سود بخش و در معناي عام‌تر رهاننده و منجي.

منبع:

http://www.tarikhbook.ir/1386/07

12 دیدگاه

 1. پیمان می‌گه:

  توجه به این واقعیت ضروری به نظر میرسد که پس از مرگ اشا زرتشت کتاب اوستا تحریف و بازنویسی شده و مطالبی مانند بهشت و جهنم و سوشیانت بر خلاف نظر و گفته اشا زرتشت به وسیله مغان وارد آیین زرتشت شده و چنانچه اشا زرتشت و دیگرکسانی مانند بودا به خردگرایی و دوری از اسطوره و خرافات اعتقاد داشتند. روحانیون مذهبی خرافه پرست از قبیل مغان و کرپن ها این افسانه و پیشگویی را وارد کرده و خوراک ذهنی دیگر ملتها و ادیان گردانیدند.

  • سروش می‌گه:

   در گاتها به وضوح سخن از پل چينوات(پل صراط) و مينو و دوزخ (بهشت و جهنم) آمده است.
   در گاتها بند سوم يسناي 46 نيز آشكارا نام سوشيانت آمده است

   آنچه كه به وسيله مغان وارد دين شده است خزعبلات ونديداد و چون آن است كه فرض مثال از غسل با گميز (شاش) گاو سخن ميگويد!

 2. اخگر می‌گه:

  یاد دکتر شریعتی و تفسیر های او افتادم !

 3. سیاوش می‌گه:

  وااااااااااااااااااااااااااااای برملتی که به دین ودین سواران باور دارد وااااای
  بترسید از دین بترسیداز دین امروزبترسید
  بترسید از دین سواران که به خدایی که آسمان وزمین وکائنات را خلق کرد در دین جز دروغ چیزی نسیت وامروز هم همان دروغهای دین ابزاری توانمند شده برای آنانی که بر مرکب دین سوارند برای به رعیت وبندگی کشیدن خلق وبنده های آفریدگار به سود خویش است.اگر بندگی خدا را قبول دارید اگر خدا پرست وباور به وجود خدایی دارید که آفریننده است به دین باور نکنید که منشائ تمام اهریمنی دین است

  • حسن می‌گه:

   آقا سیاوش میشه بگی دستورات خدای شما باید به چه شکل و در چه قالبی بدستت برسه؟
   یا تو مشرکی یا اگر خداپرستی این حرفت تناقض داره با خداپرستیت.

   • pahlav می‌گه:

    سخن سیاوش می تواند بسیار منطقی باشد.خدایی که این جهان و کائنات و موجودات و بشر را خلق کرده نمی توانسته راهیابی را در نهاد بشر گذاشته باشد که گذاشته است و آن خرد است .آیا تا بحال فکر کرده اید که چرا همه پیامبران فقط از منطقه خاورمیانه اند؟ آیا فکر کرده اید که خدای دانای بی همتا برای هدایت بشر نیازی ندارد که یکی را
    خواب نما کند ،خود می تواند چراغ راه را در نهاد بشریت بگذارد که گذاشته.اگر من نفهمم و راه را کج روم، تو و دیگری در مجموعه گروه و جامعه ،راه یافته را در حد خود به من و امثال من می نمایید.خدای بزرگ عقل کل است و خالق بی همتا بنابراین توانایی همه گاری را دارد و با دادن عقل به بشر اورا در طول تاریخ هدایت کرده است.و…

 4. خود شیفته می‌گه:

  یه نقد کامل برای این مطلب نوشتم.سر بزنید.درضمن نویسنده ی این مطلب هم اگه دفاعی از خودشون دارند میتونن جوابگو باشند

  http://www.pars-sky.com/forum/thread32862.html#post401810

 5. کوروش می‌گه:

  داداش این معنیش اینه که قرآن کپی برداری از سایر ادیان هست نه چیز دیگری. این دری وری ها چیه میگی؟

 6. ahuranews می‌گه:

  چقدر مسخره و بی ربط!!!!

  یارو پیش خودش تخیلاتی کرده هر کدوم به کسی ربط داده
  عجب نوشته ضعیفی بود
  بگو من دلم میخاد اینطور باشه نه اوستا گفته!!

 7. مرید نور می‌گه:

  در خرده اوستا ، قسمت ازیرین گاه ، نیز به دین آینده ی جهان ، بشارت داده است .

 8. نويسنده اين مقاله بنده هستم كه ذكر منبع را برداشته ايد

اندیشه خود را به یادگار بگذارید

- لطفاً به صورت فارسی بنویسید
- برای تماس با مدیریت به "صفحه تماس" بروید
- برای طرح مباحثی که با نوشتار بالا مرتبط نیستند لطفاً به "انجمن گفتگو" رفته و بگو مگو کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *"