سرزمین پارس از منظری دیگر و در یک ارزیابی تحلیلی – بخش اول
۷م آذر، ۱۳۹۱

    خطۀ پارس از معدود سرزمینهایی است که در نزد جغرافیادانان جهان باستان همچون بطلمیوس[۱]، هکاته[۲] و استرابون[۳]، اهمیت داشته و به کرات از آن در آثارشان نام برده اند. […]

سرزمین پارس از منظری دیگر و در یک ارزیابی تحلیلی – بخش اول
ویژگیهای هنر معماری ساسانی – بخش دوم
۲۳م آبان، ۱۳۹۱

    ترسیم و نقر چنین مناظری چه به روی پارچه و پوست و پرگامنت[۱] و چه بر صخره ها و ظروف و خمره ها و مانند آن تجسّم و تبلوری […]

ویژگیهای هنر معماری ساسانی – بخش دوم
بهرام یکم و رویدادهای زمان او
۱۷م اردیبهشت، ۱۳۹۱

پس از درگذشت هرمز یکم در سال ۲۷۳ میلادی برادر ناتنی او بهرام در سن ۵۸ سالگی بر تخت نشست. مهمترین رویداد دورۀ فرمانروایی بهرام یکم را باید کشته شدن […]

بهرام یکم و رویدادهای زمان او
موسیقی ایران در عهد ساسانی ۲
۲۸م فروردین، ۱۳۸۸

لاقه شاهان ساسانی به موسیقی و طرب و مجالس بزم، از روایات تاریخ نویسان و گویندگان از روی نقوشی که برروی ظرفهای سیمین کنده گری شده و موزائیکهای پیدا شده […]

موسیقی ایران در عهد ساسانی ۲
کوتاه سلسله ساسانی
۲۲م اسفند، ۱۳۸۷

نارضایتی از دولت اشکانی در اواخر عمر سلسله اشکانی ،ادامه کشمکش میان بزرگان کشور ، موجب نارضایتی دو گروه از آنان از دولت اشکانی گردید . گروه اول موبدان بودند […]

کوتاه سلسله ساسانی