تصاویر کیتبه بیستون – کتیبه بزرگ داریوش
10th نوامبر، 2011

درین نگاره؛ 51 تصویر از کتیبه مشهور داریوش هخامنشی قرار داده شده است. سنگ‌نبشته بیستون بزرگترین سنگ‌نبشتهٔ جهان، نخستین متن شناخته شدهٔ ایرانی و از آثار دودمان هخامنشیان (۵۲۰ پ. […]

تصاویر کیتبه بیستون – کتیبه بزرگ داریوش
سربازان هخامنشی (2)
25th جولای، 2011

بوسه ایرانیان بر سربازان هخامنشی – افتخار ایرانیان سرباز هخامنشی(سر در باغ ملی)تهران سربازان هخامنشی، محافظ تخت شاهی در تخت جمشید سربازان پارسی و مادی : متحدان به رهبری کوروش […]

سربازان هخامنشی (2)
سربازان هخامنشی (1)
29th سپتامبر، 2010

نقش سرباز ارتش جاویدان در پارسه – سربازان نیزه دار پارسی نقش سرباز ارتش جاویدان در پارسه سربازان پارسی بر گرد کاخ سربازان مادی و پارسی، در پارسه – برای […]

سربازان هخامنشی (1)