هرم چیچن ایتزا شاهکار تمدن مایا
4th نوامبر، 2011

چیچن ایتزا اثری باستانی از تمدن مایا است که در کشور مکزیک واقع شده‌است. کلمه چیچن ایتزا به معنی «در کنار دهانه چاه ایتزا» است که خود «ایتزا» احتمالا در […]

هرم چیچن ایتزا شاهکار تمدن مایا
عکس های هرم چيچن ايتزا در مکزیک
8th سپتامبر، 2009

عکس های زیبا از هنر تمدن چیچن ایتزا “مکزیک” عکس های زیبا از هنر تمدن چیچن ایتزا “مکزیک” عکس های زیبا از هنر تمدن چیچن ایتزا “مکزیک”

عکس های هرم چيچن ايتزا در مکزیک