تاریخ ما واپسین جستارها

کلمه ی سومریِ مه/ me/  به چه معناست؟

کلمه ی سومریِ مه/ me/ به چه معناست؟

مه، یک کلمۀ سومری و احتمالاً مشتق از فعل« بودن» است. هیچ گونه معنی کافی اکنون برای «مه» پیشنهاد نشده است، ترجمۀ پارسو Parşu « قانون فرمانروایی» نیز تا اندازه‌ای...

موت، خدای سامی

موت، خدای سامی

موت/ mot/_ خدای سامی غربی ریشه شناسی نام او از صورت سامی mwt* به معنای« مردان» است و در زبان اکدی کلمۀ موتوم mutum به معنای« مرگ» است. او را...

ویدئوی پمپئی ، شهری که ناپدید شد و مردمی که چون سنگ شدند

ویدئوی پمپئی ، شهری که ناپدید شد و مردمی که چون سنگ شدند

نزدیک شهر ناپل در ایتالیا شهر پمپئی قرار دارد. در این منطقه آثاری باقی مانده است که نشان می‌دهد پیش از این مردمانی در آن‌جا زندگی می‌کردند و بعدا توسط...

ویدئوی اسرار ابوالهول

ویدئوی اسرار ابوالهول

غول افسانه‌ای سرزمین عجایب یعنی مصر باستان مجسمه‌ی اسفینکس یا ابوالهول است. این مجسمه ترکیبی از انسان و حیوان می‌باشد. بدن او همانند شیر و بالهایی عقاب گونه دارد و...

ویدئوی مستند اسرار تمدن سومر

ویدئوی مستند اسرار تمدن سومر

سومر یا شومر ابتدایی ترین تمدن شهری در بین النهرین است که آن را با مصر باستان، اولین تمدن جهان می‌دانند. تمدن سومر به دوران مس سنگی و ابتدای دوره...

مزولّا ، الهه آناتولیایی

مزولّا ، الهه آناتولیایی

مزولّا/muzella/-الهۀ آناتولیایی دختر هوا-خدا و خورشید-خدای آرّینا Arianna است. این الهه غالباً در متون هیتیایی، همراه با مادرش به‌عنوان واسط میان بشر و خدایان بزرگ مورد استمداد قرار می‌گیرد.  ...