مرور رده

تاریخ تمدن ایران باستان

 

 

از زمان تشکیل دولت ماد تا زمانی که حکومت ساسانیان سرنگون شد را دوران ایران باستان می‌نامنند  که در آن زمان عرب ها به ایران حمله کردند . در ایران گروههایی با تمدن و فرهنگ های مختلفی قبل از مهاجرت آریایی ها به ایران ، زندگی می‌کردند .  مردمانی که در این سرزمین ها می‌زیستند  با خلاقیت و استعدادهاو ارتباط با شرایط جغرافیایی محل سکونتشان تاریخ فرهنگ و تمدن خود را به وجود آوردند .

تاثیرات و دستاوردهای فرهنگی ساسانیان پس از اسلام

دستاوردهای فرهنگی ساسانیان را از طریق آثار به جامانده از آنان در ادبیات فارسی میانه و آثار هنری ساسانی میتوان دید. از جمله این دستاوردها پایه گذاری بازی چوگان است که به طور خاص منسوب به اردشیر اول مؤسس سلسله ی ساسانی میباشد. اولین راهنمای…